بدنسازی روز های زوج ۱۰:۱۸:۳۰

Home / خدمات ورزشی / بدنسازی / بانوان / بدنسازی روز های زوج ۱۰:۱۸:۳۰

بدنسازی روز های زوج ۱۰:۱۸:۳۰

۱٫ همیشه دفترچه تمرینی را همراه داشته باشید.
۲٫ وزن بدن خود را دائما”کنترل نمائید ، اما این را بدانید که افزایش یا کاهش وزن ناگهانی نخواهد بود.
۳٫ با تنظیم یک رژیم غذایی مناسب ، از چربی بدن برای افزایش توده عضلانی استفاده نمائید.
۴٫ چربی بدن را خیلی افزایش ندهید.
۵٫ پیش از روانه شدن به باشگاه از برنامه تمرینی آگاهی داشته باشید.
۶٫ از تمرینات قسمت بندی شده روی عضلات استفاده نمائید تا بیشترین تاثیر را بگیرید.
۷٫ برای افزایش حجم وسایز بدن ، تمریناتتان را با قدرت انجام دهید.
۸٫ سعی کنید از برنامه های تمرینی متنوع استفاده نمائید.
۹٫ از تمرینات جایگزین بجای انجام تمرینات یکنواخت روی هر عضله استفاده نمائید.
۱۰٫ قبل از تمرین بدن را به صورت مطلوب گرم نمائید.
۱۱٫ شدت تمرین رابیش از حد بالا نبرید.
۱۲٫ قسمتهای مختلف بدن را هماهنگ وبطور کامل تمرین دهید.
۱۳٫ سعی کنید نقاط قوت بدن خود را به اوج برسانید.
۱۴٫ در رفع نقاط ضعف بدن نیز اهتمام لازم را بورزید.
۱۵٫ در کاهش دادن چربی بدن با تمرینات هوازی تلاش نمائید.
۱۶٫ سعی کنید تمرین خود را با تغذیه هماهنگ نمائید.
۱۷٫ از سیستمهای تمرینی متناسب با فیزیک بدن خود استفاده نمائید.
۱۸٫ تقریبا” در هر۳ الی ۸ هفته سیستم تمرینی را تغییر دهید.
۱۹٫ بدن انسان طوری طراحی شده است که فشار بیشتری را تحمل وبه آن عادت می کند.
۲۰٫ بتدریج فشار وزنه را روی عضلات افزایش داده واز افزایش آن در زمان کوتاه جدا” خوداری نمائید. در اینصورت از آسیبهای مفصلی در امان میمانید.
۲۱٫ از آینده خود تصویری زیبا در ذهن ساخته ودائما” روی آن تمرکز کنید.
۲۲٫ بدنسازی برای سلامت شماست ، در نتیجه سلامت خود را فدای آن نکنید .
۲۳٫ ظرفیت واقعی خود را در تمرینات بکار گیرید و از بار اضافه بر بدن اجتناب نمائید.
۲۴٫ از آناتومی بدن و بافت عضلات آگاهی کافی پیدا نموده و از تمرینات اثر گذار استفاده کنید.
۲۵٫ همانطور که عضلات اسکلتی را تقویت مینمائید سعی کنید عضلات قلب را نیز با انجام تمرینات قلبی عروقی و هوازی تقویت نمائید.
۲۶٫ تقویت سیستم قلبی عروقی یکی از راههای جلو گیری از فلات یا استپ عضلانی میباشد.
۲۷٫ عادتهای نادرست را که باعث ناهمگونی بدن و نافرمی آن میشود ترک نمائید.
۲۸٫ از حجم واقعی ششها استفاده نمائید تا اکسیژن کافی به بدن شما برسد.
۲۹٫ میزان انرزی وذخیره داخلی عضله ( atp یا گلیکوژن) را افزایش دهید.
۳۰٫ نسبت تارهای عضلانی سفید وقرمز را در عضلات اصلی بدن شناسایی نمائید.
۳۱٫ عضلات سفید به سرعت منقبض می شوند و اصطلاحا” سرعتی و قدرتی هستند.
۳۲٫ تارهای عضلانی قرمز کند انقباض بوده و اصطلاحا” استقامتی می باشند.
۳۳٫ در هنگام تمرین دقیقا” روی عضله مورد نظر تمرکز کنید .
۳۴٫ منظور از بدن سازی بهبود در رشد عضلات بدن و رسیدن به قدرت متعادل در آنها می باشد.
۳۵٫ وقتی شما کنترل روی بدن خود را افزایش دهید ، خواهید توانست کنترل روی زندگیتان را افزایش دهید.
۳۶٫ بدنسازی را دوست بدارید و به بدنساز بودن افتخار نمائید.
۳۷٫ سعی نمائید تکنیکهای بدن سازی را آموخته و اثر آن را روی بدن خود تجربه نمائید.
۳۸٫ از تجربه دیگران به صورت درست استفاده نمائید و مربی واقعی خودتان باشید.
۳۹٫ از غریزه و احساسات خود بطور صحیح استفاده نمائید و تمریناتتان را بر اساس آن تنظیم نمائید.
۴۰٫ بدن سازی را برای نظم دادن به زندگی انجام دهید.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

818104094.2e9b6e5366b420204fc92f0c0c11a273